از ویژگی های عمومی برنامه های سازمانی [1] دسترسی چندین کاربر به طور همزمان به آنها است. از آنجایی که در این دسترسی ها، حالت قبلی (که در پایگاه داده قرار دارد) مورد ارجاع قرار می گیرد، با چالش دسترسی چند process و یا thread به داده مشترک رو به رو خواهیم شد و این تعریف همزمانی [2] است. در نگاه اول به نظر می رسد استفاده از تراکنش ها [3] حلال همه مشکلات باشد. اما در بسیاری از موارد قرار دادن تراکنش کسب و کار [4] در یک تراکنش سیستم امکان پذیر نیست. در اینگونه از موارد الگوهایی برای دستکاری همزمانی وجود دارد که Fowler آنها را offline concurrency می نامد.

به طور کلی در پایگاه داده دو دسته از فعالیت ها وجود دارد که می بایست نسبت به یکدیگر همگام شوند. این دو دسته نویسنده ها[5] و خواننده ها[6] هستند. نویسنده ها دستورات select هستند که حالت پایگاه داده را تغییر نمی دهند و خواننده ها دستوراتdelete ,update ,insert  که باعث تغییر در حالت پایگاه داده می شوند.  دسترسی همزمان این فعالیت ها به یک داده در پایگاه داده مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. این مشکلات عبارتند از :

Lost update : این مشکل زمانی به وجود می آید که دو تراکنش نویسنده به طور همزمان یک سطر داده را تغییر دهند. در این صورت تغییرات تراکنش اول توسط تراکنش دوم بازنویسی [7] خواهد شد.

Dirty read : این مشکل زمانی به وجود می آید که یک تراکنش خواننده حین اجرای یک تراکنش نویسنده، سطر داده ای که تراکنش نویسنده نوشته است را بخواند.

Non repeatable read : این مشکل زمانی به وجود می آید که در فاصله بین دو عمل خواندن در یک تراکنش خواننده، یک تراکنش نویسنده اقدام به تغییر سطر مورد نظر نماید. در نتیجه تراکنش خواننده مقادیر متفاوتی را برای سطر مورد نظر خواهد خواند.

Phantom read : این مشکل زمانی به وجود می آید که در فاصله بین دو عمل خواندن در یک تراکنش خواننده، یک تراکنش نویسنده اقدام به تغییر در جدول مورد نظر نماید. در نتیجه تعداد سطرهایی که تراکنش خواننده در دفعات مختلف خواهد خواند، متفاوت خواهد بود.

در پست های آتی الگوهای offline concurrency مورد بررسی قرار خواهد گرفت.[1] - Enterprise
[2] - Concurrency
[3] - Transaction
[4] - Business transaction
[5] - Writer
[6] - Reader
[7] - Override