یکی از مشکلات مربوط به همزمانی که در پست قبلی به آن اشاره شد، lost update است. امکان به وجود آمدن این وضعیت در یک تراکنش سیستمی در sql server امکان پذیر نیست. اما هنگامی که نوبت به تراکنش های کسب و کار [1] می رسد داستان متفاوت می شود. از آنجایی که حین انجام یک تراکنش کسب و کار امکان انجام چند تراکنش سیستم وجود دارد، تظمینی برای جلوگیری از lost update وجود ندارد. یکی از راه های غلبه بر این مشکل استفاده از الگوی optimistic lock است.

ایده اصلی این الگو استفاده از row versioning است.  به عبارت دیگر برای هر سطر هنگام انجام عملیات مربوط به نوشتن یک version هم در پایگاه داده ثبت می شود. برای این version در sql server از نوع داده ی row version استفاده می شود. این نوع داده یک عدد افزایشی است که با هر عمل نوشتن در پایگاده داده افزایش می یابد.  برای بررسی lost update در هر عمل نوشتن، version سطری که در قرار است در پایگاه داده نوشته شود با version ای که پایگاه داده وجود دارد مقایسه می شود که عدم تطابق آنها نشانه تغییر در سطر مد نظر است. باید دقت کرد که optimistic lock قادر به شناسایی dirty read نیست (در پست های قبلی توضیح داده شد).

برای غلبه بر مشکل dirty read  با استفاده از روش خوشبینانه [2] می توان از سطح جداسازی [3] read committed snapshot استفاده کرد. این سطح جداسازی پیاده سازی optimistic از read committed است. در این پیاده سازی مشکل dirty read نخواهیم داشت. اساس روش های خوش بینانه عدم نیاز به قفل برای خواننده است. در این سطح جداسازی، در طول تراکنش مربوط به نوشتن، مقدار قدیمی یک ستون در version store که در tempdb ذخیره می شود نگهداری می شود. در خلال این تراکنش، هنگامی که یک خواننده قصد خواندن مقدار این ستون را دارد، مقدار اولیه این ستون را از version store می خواند.[1] - Business transaction
[2] - Optimistic
[3] - Isolation level